Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α "Ορίζοντες" - ΕΣΠΑ 2014/2020

Αρχική / νέα / κεεπεα-ορίζοντες-εσπα-20142020

Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α "Ορίζοντες" - ΕΣΠΑ 2014/2020

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΗΦ) του Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014- 2020», Άξονας Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης/ Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» με Κωδικό ΟΠΣ 5002509 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», υλοποιεί προγράμματα παροχής υπηρεσιών για 30 ωφελούμενούς του από 4/9/2017 έως 4/8/2020.

 

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής εφαρμόζοντας υποστηρικτικά προγράμματα, που έχουν κυρίως τρεις βασικούς άξονες:

α) την παροχή εκπαίδευσης στα εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Χειροτεχνίας, Τραπεζαρίας, Κεραμικής, Δημιουργίας κοσμημάτων.

β) την εφαρμογή πολυποίκιλων προγραμμάτων Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.)

γ) την παροχή προγραμμάτων κοινωνικοποίησης, όπως επίσης υλοποίηση εμπλουτιστικών προγραμμάτων και παράλληλων δραστηριοτήτων.

Κατηγορία: 

Εφημερίδα

Διαβάστε την Εφημερίδα μας

Τηλεοπτικές Στιγμές

Δείτε τις τηλεοπτικές μας στιγμές